FAQ

Det kan efterlade en harmløs og ufarlig hvid hinde, denne vil gradvist blive vasket bort af nedbør. Skyl det ikke af.
Jo længere Block Blitz sidder på din overfladebelægning før nedbør, jo bedre resultat. Lad dig ikke friste til at skylle med postevand, da det krystalliserede produkt kun aktiveres af regn.
Block Blitz kan bruges på udendørs; beton, flisebelægning, grus, træterrasser, natursten, gummibelægning, kunstgræs, asfalt, plastoverflader (PVC, komposit plast) m.fl..
Nej, vi anbefaler at påføre med vandkande og dertil egnet fin til mellem brusetud. Alternativ: se vores produkt EcoClean PRO Spray/Udvand, hvor sprayarm kan benyttes.
Jo mere du rører i blandingen, og jo længere du venter med påføring, jo mere vil det opløses. Lidt rester tilbage i bunden af din vandkande, er uden betydning.
Ja, du kan sagtens køre ind på behandlet belægning efter påføring.
Du kan behandle 2 gange om året med 5-6 måneders interval. I tilfælde af virkelig dårlig overflade, kan du behandle første gang 3 gange årlig og derefter behandle med 5-6 måneders interval for forebyggende vedligehold.
Block Blitz er ikke et engangsrengøringsprodukt. Det er designet til langsomt at rengøre og beskytte (imprægnere) overfladen ved fortsat brug. Efter første behandling vil eventuelle uønskede urenheder forsvinde. Mere indgroede hvide- og sorte pletter og andre forureninger vil tage længere tid og mere end èn behandling for at forsvinde, alt afhængig af overfladens tilstand.
Med det anbefalede behandlingsinterval hver 5-6 måned vil produktet minimere op til 99% af vækst fra uønsket urenheder.
Block Blitz kan påføres når som helt på året ved temperatur på 0-30°C. Påføres tør belægning og bør ikke anvendes ved udsigt til regn de næste 24 timer.
Ja, hold dem blot væk fra området, imens Block Blitz påføres og indtil området er helt tørt. Hvis børn eller kæledyr skulle få Block Blitz opløsningen på sig, skyl da området grundigt med koldt vand.
En pose rækker til ca. 15 m². En pakke Block Blitz Eco Cleaner behandler ca. 30 m² og en pose Block Blitz Spray/Udvanding behandler ca. 45 m².
Block Blitz kan skade græs og planter, men er ikke et ukrudtsmiddel. Start påføring på det højeste punkt, så utilsigtet spredning af produktet undgås.
Ja, Block Blitz er ikke giftigt for vandlevende organismer, men prøv at undgå overdreven afstrømning, da dette midlertidig kan øge dammens pH-niveau.
Det kan bruges på natursten, vi vil dog anbefale, at du tester på et lille usynligt område af overfladen før anvendelse, for at kontrollere egnetheden.
Nej, påfør Block Blitz og vent, da det gradvist minimere snavs og urenheder og over tid også hvide- og sorte pletter. Du kan evt. feje området før behandlingen for at fjerne løst snavs.
Block Blitz har en ubegrænset holdbarhed, uåbnet!
Block Blitz er ikke giftigt for miljøet. Det har en hurtig biologisk nedbrydning og lav miljøpåvirkning. Det er fremstillet af mineral- og planteekstrakter og indeholder ingen biocider, pesticider, herbicider eller blegemidler.
Ja, men det kan være nødvendigt med mere end én behandling ved meget indgroet snavs, urenheder og hvide- og sorte pletter. Når det først er væk, vil dette ikke komme igen ved forebyggende behandlinger.
Alle Block Blitz produkter leveres i RECYCLE emballage og kan bortskaffes som enten RESTAFFALD / PAP / PLAST (altså intet farligt affald til deponi). Tjek din kommunes affaldssortering for bortskaffelse af den tomme emballage.
Eco Clean er DOSERET og skal blot blandes i vand og derfor egnet til privatbrug, hvor vandkande med brusetud benyttes. Eco Pro er DOSERBAR og egnet til industriel brug på STØRRE arealer, hvor tryksprøjteudstyr (med eller uden automatisk omrører) benyttes.